درباره ما

ما که هستیم؟

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی به منظور عمل به رسالت و ماموریت بر عهده در خصوص گسترش فناوری های جدید در بخش کشاورزی اقدام به راه اندازی مرکزی تحت عنوان " مرکز رشد و توسعه فناوریهای کشاورزی" با همکاری سازمان جهاد کشاورزی نموده است

این مرکز بر اساس تلقی و استنباطی که از فناوری به شرح زیر دارد فعالیتهای خود را طراحی و پایه گذاری نموده است

( شیوه و شگرد جدید از ساخت کالا یا ارائه خدمت که گره گشای دشواری های انسان باشد فناوری تعریف می شود, تکنولوژی چیزهای بسیار بیش تری از ماشین را در بر می گیرد. چند هویت تکنولوژیک دیگر غیر از سخت افزار وجود دارد که از جمله به "نرم افزار" و "مهارت های انسانی" می توان اشاره کرد)

بر این اساس این مرکز با حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر دانش فنی و مهارت های انسانی بنا دارد نسبت به معرفی هویت های جدید تکنولوژیک غیر از سخت افزار (ادوات و ماشین الات) بویژه در بخش

" خدمات کشاورزی"

اقدام نماید بطوری که بر الگوهای اشتغال بخش کشاورزی تاثیر گذاشته و توجه دانش آموختگان را از استخدام دولتی و یا پرداختن به فعالیت های تولیدی، به اشتغال در بخش خدمات کشاورزی تغییر دهد

مقصود از اشتغال در بخش خدمات کشاورزی، اشتغال در بخشهاي خدمات مولد مانند مشاوره ، نظارت پیمانکاری و ايجاد شرکتهاي مشاوره اي و خدمات الکترونيکي و اينترنتي و.... می باشد

نشانی

  • مرکزرشدوفناوری های کشاورزی واقع درخ شیخ فضل اله نوری روبروی پارک شهر کوچه ملت 1
  • 32229209-32242862
  • https://telegram.me/markazroshd95

نشانی

  • اراک، خیابان جهاد، جنب جهاد کشاورزی، خیابان هادی، روبروی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی
  • 34032586-8
  • 34032585
  • https://telegram.me/nezam94

پیام خود را بنویسید