درباره ما

مخاطبان ما چه افرادی هستند؟

با این اعتقاد که خلاقیت موتور نوآوری است ،افراد خلاقی که می توانند افکار خود را به نوآوری تبدیل کنند مخاطبان مرکز رشد فناوری های کشاورزی می باشند این افراد شامل كليه دانش آموختگان و دانشجویان رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و حتی بهره برداران عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی و نیز شهروندان می شوند

گروه مخاطب این مرکز از ویژگی های زیر برخوردار می باشند:
1- قدرت کلامی بالا ( یعنی می توانند عقاید خود را به خوبی ابراز و افکار خود را جهت بدهند)
2- توانایی برجسته شدن و کمی متفاوت بودن از دیگران
3- علاقه به حل مشکلی که با آن مواجه می شوند
4- زود قضاوت نکردن و زود راضی نشدن
5- میل به صرف وقت برای تجزیه و تحلیل و کشف

نشانی

  • مرکزرشدوفناوری های کشاورزی واقع درخ شیخ فضل اله نوری روبروی پارک شهر کوچه ملت 1
  • 32229209-32242862
  • https://telegram.me/markazroshd95

نشانی

  • اراک، خیابان جهاد، جنب جهاد کشاورزی، خیابان هادی، روبروی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی
  • 34032586-8
  • 34032585
  • https://telegram.me/nezam94

پیام خود را بنویسید