سوالات متداول

1-منظور از واژه فناوری در نام مرکز؟
شان وجود این واژه به تعریف و استنباطی که از فناوری ارائه می شود، بر میگردد به این ترتیب که منظور از فناوری الزاما معرفی ابزارها و اختراعاتی عجیب و محیر العقول نیست بلکه می تواند به معرفی "شیوه و شگرد" جدیدی از ساخت کالا یا ارائه خدمت که گره گشای دشواری‌های انسان باشد، قلمداد گردد بر این اساس این مرکز در پی این است با خلق شیوه ها و شگردهای نوآورانه نسبت به رفع نیازها و بالابردن تسلط، تبحر و توانایی انجام کار در اعضا اقدام نماید بر پایه این تعریف معرفی عواملی همچون مهندس ناظر ، مهندس مشاور ، مسئول فنی که می توانند نیازها و دشواری های تولیدکنندگان بخش را با شیوه و شگردی متفاوت با آنچه از ناحیه دولت ارائه میگردد، برطرف نماید به اعتقاد ما می تواند مصداقی از معرفی فناوری قلمداد گردند
2-وجه تمایز این مرکز با مراکز رشد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری؟
همانطور که مستحضرید مراکز رشد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری معمولا توسط دولت راه اندازی و پشتیبانی مالی می شوند و به تعبیر اساتید علم مدیریت این مراکز اساسا مرکز هزینه هستند تا مرکز ایجاد درآمد اما این مرکز بنا ندارد الگویی مشابه آنچه در مراکز رشد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری عمل می شود را دنبال نماید بلکه در طرح ریزی ایجاد و راه اندازی مرکز مورد بحث، علاوه بر داشتن تفکر حمایتی و ایده پروری نسبت کسب و کارهای نوپا ، نگاه ثانویه دیگری از منظر اقتصادی و سرمایه گذاری به این مرکز و کارکردهای علمی و فنی آن وجود دارد
3-- آیا ممکن است بدون حمایتهای دولتی (مالی) این مرکز به اهداف مدنظر خود برسد؟
این نگرانی که این مرکز بدلیل عدم حمایت مالی دولت به اهداف مدنظر خود نرسد - به لحاظ اینکه اساسا در پی چنین حمایتی نیستیم – بواقع دغدغه جدی این سازمان نمی باشد بلکه دغدغه اصلی اینست که به چه ترتیب بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی را جذب استفاده از خدمات این مرکز غیر دولتی نمود؟ به تعبیر دیگر چگونه می توان این عزیزان و تشکل های مربوط را سفارش دهنده موضوعات تحقیقاتی ، پژوهشی و آموزشی به این مرکز در جهت رفع نیازهای محیط کسب و کار شان نمود؟

نشانی

  • مرکزرشدوفناوری های کشاورزی واقع درخ شیخ فضل اله نوری روبروی پارک شهر کوچه ملت 1
  • 32229209-32242862
  • https://telegram.me/markazroshd95

نشانی

  • اراک، خیابان جهاد، جنب جهاد کشاورزی، خیابان هادی، روبروی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی
  • 34032586-8
  • 34032585
  • https://telegram.me/nezam94

پیام خود را بنویسید