طرح مشارکت سازمان نظام مهندسی در مدیریت بهره وری آب در بخش کشاورزی
مشارکت در توسعه و نگهداری سامانه های نوین آبیاری
چالش ها و مشکلات حوزه دولت در جریان اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
برنامه ها و اقدامات سازمان نظام مهندسی در توسعه و افزایش کارآمدی سیستم ها
مشارکت در پروژه افزایش تولید در محیط های کنترل شده گلخانه ای

نشانی

  • مرکزرشدوفناوری های کشاورزی واقع درخ شیخ فضل اله نوری روبروی پارک شهر کوچه ملت 1
  • 32229209-32242862
  • https://telegram.me/markazroshd95

نشانی

  • اراک، خیابان جهاد، جنب جهاد کشاورزی، خیابان هادی، روبروی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی
  • 34032586-8
  • 34032585
  • https://telegram.me/nezam94

پیام خود را بنویسید